9 marca 2018 – Sukces Piotra w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym

Piotr Jamroz z klasy III o profilu graficznym uzyskał wyróżnienie w XVI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Inne spojrzenie”, którego partnerami są m. in.: Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Głównym celem konkursu, organizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu, była promocja talentu dzieci i młodzieży, zachęcanie młodych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych do twórczej refleksji nad otaczającym światem oraz poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego. Temat tegorocznej edycji brzmiał: „Tajemnice błękitnej planety”. Zadaniem uczestników było przygotowanie prac zainspirowanych barwami Ziemi, dotarcie do niesamowitych, nieznanych i pełnych tajemnic miejsc naszej planety.

Na konkurs wpłynęło 2469 prac z 402 placówek polskich oraz 45 z zagranicy: Chin, Nowej Zelandii, Czech, Bułgarii, USA, Łotwy, Słowacji, Niemiec, Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Malty, Ukrainy, Węgier, Indii. Jury pod przewodnictwem malarza Mariusza Wnukowskiego oceniło nadesłane prace w trzech kategoriach. Grafika Piotrka została wyróżniona w kategorii wiekowej 17-19 lat. Od kilku lat uczeń rysuje i maluje z wykorzystaniem tabletu graficznego, przygotowując ilustracje koncepcyjne, które można obejrzeć w Internecie.

Do udziału w konkursie ucznia zachęciła pani Anna Dobraczyńska, nauczyciel grafiki komputerowej.