LOP

LIGA OCHRONY PRZYRODY

W działalność Szkolnego Koła LOP zaangażowani są uczniowie klas medycznych. Głównym celem działalności Koła jest zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży, poznawanie i ochrona przyrody najbliższej okolicy oraz realizacja projektów przyrodniczych. Młodzież promuje wzorowe postawy proekologiczne, dba o środowisko i zdrowy tryb życia, uczestniczy w zajęciach i projektach organizowanych przez uczelnie, instytuty badawcze i ośrodki edukacyjne.

Uczniowie co roku biorą udział w ogólnoświatowej akcji Sprzątanie Świata, porządkując lasy koło Biłgoraja, tereny rekreacyjne w okolicy zalewu oraz rezerwaty przyrody. Mimo coraz większej świadomości ekologicznej społeczeństwa w czasie każdej akcji zbieranych jest kilkanaście  worków śmieci.

Młodzież w ramach działalności Koła LOP włącza się także w akcje organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie np. ”Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Członkowie Koła współpracują z Nadleśnictwem Biłgoraj i Roztoczańskim Parkiem Narodowym.

Klasy pierwsze liceum uczestniczą w zajęciach w oczyszczalni ścieków, na wysypisku śmieci oraz w zakładzie wodociągów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju.

Uczniowie prowadzą selektywną zbiórkę zużytych baterii oraz pomagają w przygotowaniu pomocy naukowych w pracowni biologicznej, opiekują się także otwartą pracownią ekologiczną. Klasy biologiczne wyjeżdżają na wycieczki przyrodnicze do parków narodowych m. in. Poleskiego, Roztoczańskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz odwiedzają rezerwaty przyrody w najbliższej okolicy.

Młodzież bierze udział w konkursach i olimpiadach o tematyce ekologicznej i biologicznej, odnosząc duże sukcesy.

Galeria zdjęć