LOP

LIGA OCHRONY PRZYRODY


DZIAŁALNOŚĆ

Uczniowie zaangażowani w działalność LOP są uczniami klas medycznych. Ich rola to zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży w szkole, poznawanie i ochrona przyrody w najbliższej okolicy.

Uczniowie od 20 lat biorą udział w ogólnoświatowej akcji Sprzątanie Świata. Sprzątamy lasy koło Biłgoraju. Mimo coraz większej świadomości ekologicznej społeczeństwa nadal zbieramy kilkadziesiąt worków śmieci.

Klasy pierwsze biorą udział w zajęciach w oczyszczalni ścieków w Biłgoraju na wysypisku śmieci oraz w zakładzie wodociągów. Zajęcia obejmują tematy gospodarki odpadami w województwie lubelskim i mieście Biłgoraju oraz informacji o zasobach wodnych i sposobach oczyszczania wody. Zajęcia dotyczą informacji o nowej ustawie śmieciowej i jej wpływie na stan środowiska naturalnego Polski.

Uczniowie prowadzą selektywną zbiórkę zużytych baterii w pracowni biologicznej. Opiekują się otwartą pracownią ekologiczną i pomagają w przygotowaniu pomocy naukowych w pracowni biologicznej.

Kontynuujemy współpracę z Roztoczańskim Parkiem Narodowym poprzez wyjazdy młodzieży na ścieżki dydaktyczne i udział w konkursach organizowanych przez RPN.

Młodzież przygotowuje prezentacje multimedialne na tematy związane z ekologią takie jak: parki narodowe w naszym regionie, gatunki chronione roślin i zwierząt, rezerwaty przyrody w naszej okolicy.

Klasy biologiczne wyjeżdżają na wycieczki przyrodnicze do parków narodowych min. Poleskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Młodzież bierze udział w konkursach i olimpiadach o tematyce ekologicznej i biologicznej.

Galeria zdjęć