Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Jarosław Świtała – przewodniczący
Małgorzata Jamroz – zastępca przewodniczącego
Ewa Tyszko – skarbnik
Elżbieta Mularczyk – sekretarz

Komisja Rewizyjna
Jolanta Ważna
Elżbieta Zań

Konto Rady Rodziców
Rada Rodziców przy I LO im. ONZ w Biłgoraju,
ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj
Nr konta: 43 9602 0007 0000 1531 2000 0001

W roku szkolnym 2020/2021 wysokość wpłaty na rzecz Rady Rodziców
wynosi 100zł rocznie.