Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Jarosław Świtała – przewodniczący
Cezary Iwanek – zastępca przewodniczącego
Ewa Tyszko – skarbnik
Krzysztof Gura – sekretarz

Konto Rady Rodziców
Rada Rodziców przy I LO im. ONZ w Biłgoraju,
ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj
Nr konta: 68 8741 0004 2000  6804 2000 0010

W roku szkolnym 2022/2023 wysokość wpłaty na rzecz Rady Rodziców
wynosi 100 zł rocznie.