Złota-Szkoła-NBP

Mamy to!

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. Zespoły nazwane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ubiegają się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, wykonując określone w programie zadania.

Drużynami Ambasadorów:

  • Marta Dycha-Sobczyk (3Ep)
  • Oliwia Małek (3Hp)
  • Milena Tarała (3Hp)
  • Patrycja Łupina (3Fp)
  • Kornelia Ciosmak (3Cp)
  • Tomasz Dyrka (3Bp)
  • Rafał Obszyński (3Bp)
  • Mikołaj Kalinowski (3Fp)
  • Maciej Szatowski (3Cp)
  • Bartosz Szatowski (3Cp)

Do wykonania były trzy zadania: lekcja z ekonomią, debata szkolna i warsztat uczniowski. Za przygotowanie i realizację zadań odpowiada drużyna ambasadorów. Uczniowie zostali podzieleni na dwa zespoły (I zespół – lekcja z ekonomią, II zespół – warsztat uczniowski), w debacie panelowej udział brali wszyscy uczniowie. Realizowane zadania odbywały się w klasie I C.

Opiekunowie zespołu:
Izabela Żukowska, Andrzej Szatowski

Obsługa techniczna:
Karol Buczak (2B), Piotr Lis (3Bg)

LEKCJA Z EKONOMIĄ

WARSZTAT UCZNIOWSKI

DEBATA SZKOLNA