20 czerwca 2024 – Szkolny Dzień Olimpijczyka

20 czerwca 2024 roku w auli naszego liceum  odbył się Szkolny Dzień Olimpijczyka. Na tę wyjątkową uroczystość zaproszeni zostali uczniowie, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli najwyższe sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Za sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach oraz turniejach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych wyróżnionych zostało 89 licealistów. Z kolei po najwyższe laury w zawodach sportowych sięgnęło 55 uczniów.

Wręczając wyróżnionym listy gratulacyjne Dyrektor Jolanta Rycyk podziękowała za reprezentowanie szkoły oraz życzyła kolejnych sukcesów.