Wolontariat

Wolontariat w szkole

Zawsze będą ludzie, których będziecie mogli obdarować, a przez to samych siebie wzbogacić, bo gdybyśmy nie mogli obdarować, nie moglibyśmy się rozwijać – niech słowa księdza Franciszka Blachnickiego będą zachętą dla wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w pracę wolontariatu.

Nasza młodzież wraz z opiekunami podejmuje szereg działań mających na celu bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Chociaż wolontariusze nie pobierają żadnego wynagrodzenia materialnego, w rzeczywistości zyskują o wiele więcej. Przede wszystkim odnajdują sens życia i satysfakcję z pomocy drugiemu człowiekowi, który z różnych przyczyn radzi sobie gorzej. Wolontariusze, zdobywając wiedzę, doświadczenie i nabywając nowych umiejętności, mają sami większe szanse na wymagającym rynku pracy, ale przede wszystkim zdobywają grono nowych przyjaciół i znajomych.

Podjęte działania:

Opiekunowie:

Grażyna Skakuj
Jadwiga Oleszek
Dagmara Piech