Samorząd Uczniowski

Obecnie w Radzie Samorządu Uczniowskiego działa 15 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceum. Ich głównym celem jest utrzymywanie kontaktu pomiędzy społecznością uczniowską, poprzez współpracę z gospodarzami poszczególnych klas i dyrekcją.

Oprócz tego, do zadań RSU należą między innymi:

 • Kontrole identyfikatorów i obuwia;
 • Organizacja wydarzeń z życia szkoły takich jak: akademie, uroczystości czy dyskoteki;
 • Działalność charytatywna (zbiórki pieniężne, kiermasze);
 • Informowanie klas o decyzjach podjętych przez dyrekcję szkoły.
 • Współtworzenie szkolnej strony internetowej

W zależności od potrzeb będą podejmowane różnorakie inne przedsięwzięcia. Jesteśmy zawsze otwarci na nowe pomysły i propozycje. Jednocześnie mamy pewność, że nie zabraknie zaangażowania i współpracy ze strony zarówno uczniów, jak i nauczycieli naszej szkoły.

Poniżej prezentujemy aktualny skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

Rada Samorządu Uczniowskiego 2021/2022:

 • Marta Dycha-Sobczyk – 3Ep
 • Katarzyna Siembida – 3Bp (zastępca)
 • Zofia Sidor – 1G
 • Edyta Brodziak – 3Ap
 • Magdalena Szyszka – 3Ap
 • Karolina Brzozowska – 3Fp
 • Julia Walczuk – 3Fp
 • Agata Rożek – 3Ep
 • Antoni Dudek – 2C
 • Paweł Hadam – 2A
 • Krystian Bednarz – 2D
 • Wojciech Wolanin – 2E
 • Roksana Furlepa – 3Ap
 • Wiktoria Watrak – 2E
 • Laura Karpik – 1D

Opiekunowie RSU:

 • mgr Anna Sakowska
 • mgr Izabela Żukowska