Koło strzeleckie


Szkolne Koło Strzeleckie Ligi Obrony Kraju
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju

Zaprasza uczniów na zajęcia, które pozwolą rozwinąć zainteresowania strzelectwem sportowym, konkursami i zawodami o charakterze obronnym.

Zajęcia odbywają się na strzelnicy szkolnej wyposażonej w stanowiska do strzelań broni pneumatycznej i palnej. Wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły mogą rywalizować w „Szkolnej Lidze Strzeleckiej” z broni pneumatycznej.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach systematycznie i uzyskujący najlepsze wyniki reprezentują szkołę w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich odnosząc znaczne sukcesy.

Z powodzeniem rywalizują również w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Wiedzy Morskiej „Polska Marynarka Wojenna, a Historia Wybrzeża Polskiego” organizowanym przez Ligę Obrony Kraju pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach prowadzonych zajęć uczniowie przygotowują się do zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety”, zawodów obronnych „ Sprawni jak żołnierze”, do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej, Ogólnopolskiego Konkursu „Polska w NATO” oraz do zawodów drużyn ratowniczych PCK.

Kołem opiekuje się Wojciech Skrok – instruktor strzelectwa sportowego.