23 października 2018 – W hołdzie więzionym w Ravensbrück

Aleksandra Rybak z kl. III C zajęła II miejsce w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. W finale, który odbył się 19 października 2018 roku w Galerii Malarstwa XVII – XIX w. na Zamku Lubelskim, zaprezentowało się kilkunastu recytatorów – laureatów eliminacji wojewódzkich z całej Polski. Występy finałowe młodzieży poprzedziły warsztaty kultury słowa prowadzone przez przewodniczącą jury konkursu, aktorkę teatralną i filmową Alicję Jachiewicz-Szmidt. Gośćmi honorowymi gali były dawne więźniarki z KL Ravensbrück, które przeżyły piekło obozu. Po konkursie podziękowały młodzieży za piękne wystąpienia i za chwile szczególnych wzruszeń, jakich doświadczyły podczas słuchania fragmentów prozy obozowej oraz wierszy Grażyny Chrostowskiej, swojej rówieśniczki zamordowanej w niemieckim obozie.

Organizatorami Konkursu byli: Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie oraz Zespół Szkół nr 10 w Lublinie. Konkurs honorowym patronatem objęli: Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, profesor Wanda Półtawska, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Ola przygotowała się do konkursu pod kierunkiem pani Jadwigi Oleszek.

Gratulujemy!