PrzetargiPrzetarg ofertowy na wykonanie dokumentacji
na “Rozbiórkę byłego składu opału przy Budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju”

 1. Dokumentacja przetargowa – skład węgla I LO im ONZ w Biłgoraju

 2. Mapa

 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórke byłego składu opału przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w BiłgorajuPrzetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa i wędlin, mrożonek, drobiu, warzyw, owoców, jajek i ziemniaków do stołówki szkolnej w roku 2021.

– Pliki PDF –

1. Ogłoszenie_2021
2. Specyfikacja_istotnych_warunków_zamówienia_2021
3. Zalacznik_nr1_do_SIWZ_2021
4. Formularz_oferty_nr_1spoż-2021
5. Formularz_oferty_nr_2pieczywo 2021
6. Formularz_oferty_nr_3_mięso-i-wyroby-wędliniarskie-2021
7. Formularz_oferty_nr_4_mrożonki 2021
8. Formularz-oferty-nr-5-ziemniaki-2021
9. Formularz_oferty_nr_6_drób 2021
10. Formularz_oferty_nr-7_warzywa 2021
11. Formularz_oferty_nr-8_owoce_2021
12. Formularz_oferty_nr-9_jajka_2021
13. Oświadczenie_2021

Ogłoszenie wyników przetargu 2021

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych,
do stołówki szkolnej w roku 2020.

– Pliki PDF –

1. Ogłoszenie_2020
2. Specyfikacja_istotnych_warunków_zamówienia_2020
3. Formularz_oferty_nr_1spoż 2020
4. Formularz_oferty_nr_2 pieczywo 2020
5. Formularz_oferty_nr_3_mięso_wędliny 2020
6. Formularz_oferty_nr_4_mrożonki 2020
7. Formularz_oferty_nr_5_ziemniaki 2020
8. Formularz_oferty_nr_6_drób 2020
9. Formularz_oferty_nr 7_warzywa 2020
10. Formularz_oferty_nr 8_owoce_ 2020
11. Formularz_oferty_nr 9_jajka_ 2020
12. Oświadczenie_ 2020
załącznik_nr1_do_SIWZ_ 2020

Ogłoszenie wyników


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych,
pieczywa, mięsa i wędlin, mrożonek, drobiu, warzyw, owoców,
jajek i ziemniaków do stołówki szkolnej w roku 2019

– Pliki PDF –

2. Specyfikacja_istotnych_warunków_zamówienia_2018
3. Formularz_oferty_nr_1spoż 2018
4. Formularz_oferty_nr_2 pieczywo 2018
5. Formularz_oferty_nr_3_mięso_wędliny 2018
6. Formularz_oferty_nr_4_mrożonki 2018
7.Formularz_oferty_nr_5_ziemniaki 2018
8. Formularz_oferty_nr_6_drób 2018
9. Formularz_oferty_nr 7_warzywa 2018
10. Formularz_oferty_nr 8_owoce_ 2018
11. Formularz_oferty_nr 9_jajka_ 2018
12. Oświadczenie_ 2018
załącznik_nr1_do_SIWZ_ 2018

Ogłoszenie wyników


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych
do stołówki szkolnej w roku 2018 r.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego
na dostawę produktów do stołówki szkolnej w 2018 r.
29.12.2018 r.

– Pliki PDF –


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku 2017 r.

 1. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego – plik Pdf
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik Pdf
 3. Formularz oferty nr 1- Artykuły spożywcze – plik Pdf
 4. Formularz oferty nr 2 – Pieczywo – plik Pdf
 5. Formularz oferty nr 3 – Mięso i wędliny – plik Pdf
 6. Formularz oferty nr 4 – Mrożonki – plik Pdf
 7. Formularz oferty nr 5 – Ziemniaki – plik Pdf
 8. Formularz oferty nr 6 – Drób – plik Pdf
 9. Formularz oferty nr 7 – Warzywa – plik Pdf
 10. Formularz ofert nr 8 – Owoce – plik Pdf
 11. Formularz oferty nr 9 – Jajka – plik Pdf
 12. Oświadczenie – plik Pdf
 13. Załącznik do SIWZ – plik Pdf

Zapytanie o cenę na dostawę wyrobów garmażeryjnych do stołówki szkolnej
w 2016 r. 


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku 2016 r.


Zapytanie o cenę na dostawę wyrobów garmażeryjnych do stołówki szkolnej
w 2015 r. 


Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku 2015 r.


Zapytanie o cenę na dostawę wyrobów garmażeryjnych do stołówki szkolnej w IV kwartale 2014 r.

 

 • Wyniki – plik Pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych, pieczywa, wędlin i mięsa, mrożonek, ziemniaków oraz drobiu do Stołówki Szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących roku 2014

 


 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych, pieczywa, wędlin i mięsa, mrożonek, ziemniaków oraz drobiu do Stołówki Szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących roku 2013