29 maja 2024 – VIII Powiatowy Konkurs Literacko-Czytelniczy

W czytelni biblioteki szkolnej 28 maja 2024 roku odbyła się ósma edycja Powiatowego Konkursu Literacko-Czytelniczego „Podróż do świata książek”, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych naszego powiatu. Tym razem, oprócz czytania fragmentów ulubionych książek dla młodzieży, siódmo- i ósmoklasiści rozwiązywali test wiedzy o życiu i twórczości Miłosza. W ten sposób uczniowie włączyli się w obchody Roku Czesława Miłosza, ustanowionego przez Sejm RP, w związku z 20. rocznicą śmierci jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, laureata literackiej Nagrody Nobla.

Wystąpienia młodzieży oceniała komisja konkursowa w składzie: pani Halina Ewa Olszewska – poetka, regionalistka, laureatka konkursów literackich i publicystycznych oraz pani Maria Szeliga – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju. Jury, uwzględniając technikę czytania, stosowanie środków ekspresji oraz ogólny wyraz artystyczny, zgodnie podkreśliło wysoki poziom przygotowania młodzieży prezentującej wybrane przez siebie teksty literackie. Po podsumowaniu łącznej liczby punktów uzyskanych za test wiedzy o Miłoszu oraz prezentację ulubionej książki nagrodzono następujących uczniów:

I miejsce – Kalina Jargieło, SP w Dąbrowicy,

II miejsce – Iga Paszkowska, PSP w Szyszkowie,

III miejsce – Anna Radawiec, SP w Dąbrowicy.

Wszystkim uczestnikom VIII Powiatowego Konkursu Literacko-Czytelniczego pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe wręczyła pani Dyrektor Jolanta Rycyk, która nawiązała do twórczości Czesława Miłosza i podkreśliła znaczenie konkursu dla rozwoju kompetencji czytelniczych młodzieży.

Konkurs zorganizowali nauczyciele: Jadwiga Oleszek, Elżbieta Ciryt, Urszula Skubis.