2 października 2014 – Konferencja bibliotekarzy

W dniach 29-30 września 2014 roku w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie odbyła się Międzynarodowa konferencja bibliotekarzy z Polski, Rosji i Białorusi pod hasłem: „Rola książki dziecięcej w kształtowaniu osobowości dziecka”, której organizatorami byli: Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. Wśród zaproszonych gości byli bibliotekarze, pracownicy naukowi i nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji kultury. Bibliotekę Rosyjskiej Literatury Dziecięcej im. S. Michałkowa znajdującą się w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju reprezentowała pani Jadwiga Oleszek.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach „Twórcza biblioteka dla dzieci – uczę się i bawię bez końca” zorganizowanych w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 45 w Warszawie, zwiedzali Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy oraz mieli okazję poznać piękno polskiej stolicy podczas wycieczki po Warszawie.   Drugi dzień seminarium poświęcony był prezentacji bibliotek z Rosji, Białorusi i Polski. Uroczystego przywitania gości dokonali: Siergiej Antufiew – kierownik przedstawicielstwa Rossotrudniczestwa w Polsce oraz Edward Szwajko – dyrektor Centrum Kultury Białorusi, którzy wyrazili zadowolenie ze spotkania i życzyli owocnej współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży. Następnie głos zabierali prelegenci, a ich wystąpienia uatrakcyjnione były prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi działalności bibliotek w Rosji, Białorusi i w Polsce. Dużo miejsca poświęcono roli książki w kształtowaniu osobowości człowieka od najmłodszych lat, jak również wizji rozwoju książki i biblioteki w przyszłości. Zwrócono uwagę na współczesny wizerunek bibliotekarzy oraz ich realne możliwości rozbudzania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży. Reprezentanci poszczególnych państw zaprezentowali wartościowe tytuły książek literatury dziecięcej i przedstawili ofertę rynku wydawniczego dla najmłodszych.

Bibliotekarze z dużą pasją opowiadali o działalności swoich bibliotek, prezentowali własne działania na rzecz rozwoju książki i czytelnictwa, chętnie dzielili się doświadczeniem w pracy z dziećmi i ich rodzicami, dyskutowali o pojawiających się problemach oraz skutecznych sposobach ich rozwiązywania.

Seminarium upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze i uczestnicy wyrazili chęć ponownego spotkania.

                                                                                                                                 J.O.