10 grudnia 2019 – Wyjazd młodzieży na Uniwersytet Medyczny w Lublinie

W dniu 9.12.2019 r. uczniowie klas medycznych III G i III H wzięli udział w zajęciach w Zakładzie Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach stałej współpracy szkoły z uczelnią.

Zajęcia dedykowane uczniom klas trzecich nt. „Grupy funkcyjne” obejmowały podstawowe reakcje z zakresu chemii organicznej. Uczniowie samodzielnie wykonywali reakcje charakterystyczne dla grup funkcyjnych (hydroksylowej, karbonylowej, karboksylowej), poznając przy tym kolejne grupy związków organicznych: alkohole monowodorotlenowe, wielowodorotlenowe, fenole, aldehydy, ketony, estry, aminy, aminokwasy oraz węglowodany. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć, a zdobyte umiejętności wykorzystają na egzaminie maturalnym.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: pani Barbara Zielińska i pani Małgorzata Makarowska.