19 grudnia 2015 – Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

kon_pow_pie_czyt117 grudnia 2015 roku w bibliotece Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących odbył się VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania, którego celem była popularyzacja czytania, doskonalenie umiejętności pięknego, głośnego czytania oraz kształtowanie kultury czytelniczej. Do konkursu przystąpiło 9 finalistów szkolnych konkursów pięknego czytania.

I miejsce w tym konkursie zdobył Damian Chołyst z klasy I B, III miejsce zajęła Olga Różańska z klasy I E. Uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i Certyfikaty Pięknego Czytania.

Tegoroczna edycja konkursu została zorganizowana dla upamiętnienia sześćsetnej rocznicy urodzin Jana Długosza i Roku Długosza. Uczniowie czytali fragmenty Roczników – Kronik Królestwa Polskiego Jana Długosza.

Do konkursu przygotowała uczniów bibliotekarka mgr Helena Oleszczak.

kon_pow_pie_czyt2 kon_pow_pie_czyt3 kon_pow_pie_czyt4 kon_pow_pie_czyt5 kon_pow_pie_czyt6 kon_pow_pie_czyt7