6 czerwca 2016 – Sejmik Uczniowski

DSC_01273 czerwca 2016 r. uczennice naszego gimnazjum Karolina Siek (II A), Magda Łysiak  (III B) i Magdalena Król (III B) wraz z opiekunką Samorządu Uczniowskiego panią Renatą Mokrzyńską uczestniczyły w XII Sejmiku Samorządów Uczniowskich Gimnazjów Powiatu Biłgorajskiego im. Celiny Ćwikły, zorganizowanym przez Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju.

Hasło tegorocznego Sejmiku brzmiało: ,,Mój wybór, moja przyszłość”, a w ramach jego programu odbyły się między innymi: prelekcje, prezentacje multimedialne, dyskusje oraz warsztaty dotyczące kryteriów i czynników, którymi gimnazjaliści powinni kierować się przy wyborze szkoły średniej, studiów, jak również przyszłego zawodu.

Uczniowie mieli możliwość wysłuchania prelekcji pani Magdaleny Szwed z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat predyspozycji zawodowych i społecznych, istotnych przy wyborze dalszej drogi edukacji po gimnazjum. Od zaproszonego gościa – pana Jana Maziarza dowiedzieli  się wielu ciekawostek o ginącym zawodzie sitarza. Kolejnym punktem programu była wizyta w Cechu Rzemiosł Różnych, gdzie dla uczniów przygotowano prezentację różnych zawodów. Po powrocie do Gimnazjum Nr 1 uczniowie kontynuowali dyskusję na temat wyborów życiowych i wzięli udział w zajęciach warsztatowych. Sejmik uatrakcyjniły występy artystyczne młodzieży. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny pt. „Zawód moich marzeń”, w którym nasza szkoła zdobyła III miejsce.

Obrady zakończyły się odczytaniem Uchwały Sejmikowej, której realizacją zajmą się Samorządy Uczniowskie poszczególnych szkół w przyszłym roku szkolnym.

 Przedstawiciele gimnazjów biorących udział w Sejmiku otrzymali certyfikaty.