10 września 2016 – Ratownictwo medyczne

Dnia 9 września 2016 roku 30-osobowa grupa uczniów naszego liceum z klas o profilu medycznym (II G, II H, II i, III G, III i, III J) uczestniczyła w zajęciach praktycznych z zakresu ratownictwa w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wszyscy, ćwicząc w grupach pod okiem ratownika, sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności podczas wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem fantomów oraz specjalistycznych, skomputeryzowanych urządzeń – automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Młodzież miała również okazję zapoznania się z nowoczesnym sprzętem i możliwościami, jakimi dysponuje placówka w przygotowaniu studentów do zawodu ratownika medycznego.

Bardzo ciekawa pogadanka połączona z profesjonalnym instruktażem była dla uczestników wartościową lekcją, którą z pewnością na długo zapamiętają.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: pan Wojciech Skrok i pani Jadwiga Oleszek.