8 kwietnia 2016 – Konferencja metodyczna nauczycieli bibliotekarzy

IMG_10357 marca 2016 r. w czytelni odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu biłgorajskiego, w której wzięli udział przedstawiciele bibliotek szkolnych z Biłgoraja, Dąbrowicy, Goraja, Frampola, Księżpola, Majdanu Starego Tereszpola-Kukiełek oraz przedstawiciele bibliotek współpracujących z naszą szkołą od wielu lat – Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu oraz  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju.

Tegoroczne spotkanie dotyczyło mediów i ich roli we współczesnym świecie. Honorowym gościem i prelegentem był dr hab. Zbigniew Osiński, pracownik naukowy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie, który przygotował wykład pt. „Kreacja rzeczywistości w mediach”, połączony z prezentacją multimedialną.  Podczas dwukrotnego wystąpienia – najpierw dla uczniów w auli szkoły, a później dla nauczycieli w czytelni,  pan Osiński w bardzo przystępny i ciekawy sposób przybliżył szereg zagadnień związanych z funkcjonowaniem mediów, formami przekazu informacji oraz sposobami manipulacji w mediach.

Podczas spotkania przedstawiony został scenariusz lekcji z edukacji medialnej, który nauczyciele bibliotekarze mogą wykorzystać na zajęciach z młodzieżą. Dzięki współpracy z wydawnictwem – Agencją Sukurs, dla zaproszonych gości przygotowano czasopisma metodyczne: „Biblioteka w Szkole” i „Świetlica w Szkole”, które zainteresowani nauczyciele otrzymali bezpłatnie.

Konferencje metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy cieszą się dużym zainteresowaniem, są dobrą okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w pracy z młodzieżą, stanowią ważne ogniwo doskonalenia zawodowego i są inspiracją do podejmowania dalszych działań na rzecz środowiska szkolnego.

Po raz kolejny organizatorami spotkania byli nauczyciele bibliotekarze: Anna Dobraczyńska, Jadwiga Oleszek, Elżbieta Ciryt i Helena Oleszczak.