7 listopada 2014 – Agata Hułas stypendystką Prezesa Rady…

a_hulas

Agata Hułas uczennica klasy III G została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. To prestiżowe wyróżnienie otrzymała za bardzo wysokie wyniki w nauce – średnia ocen 5,56 oraz sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Uroczystość odbyła się 29 października 2014 roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Stypendia wręczał wojewoda lubelski Wojciech Wilk i Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to wyjątkowe wyróżnienie. Przyznaje się je tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat powinien otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Wysokość stypendium wynosi 256 zł miesięcznie. Uczniowie otrzymują je przez 10 miesięcy.

Gratulujemy sukcesu!