28 kwietnia 2017 – Olimpiada Biologiczna

W dniach 21-24 kwietnia odbyły się w Warszawie zawody centralne 46 Olimpiady Biologicznej. Wojciech Kopacz i Mateusz Piętak zostali laureatami tej olimpiady. Znaleźli się więc w gronie 25 najlepszych biologów w kraju. Otrzymują zwolnienie z matury z biologii z wynikiem 100% oraz indeksy na wszystkie uczelnie przyrodnicze w kraju i Akademie Medyczne. Po raz pierwszy olimpiada sprawdzała nie tylko wiedzę, ale również umiejętności uczniów. Obejmowała więc 4 pracownie: biochemiczną, statystyczno-filogenetyczną, botaniczno – mykologiczną i zoologiczną. Uczniowie musieli również  obronić pracę badawczą. Na olimpiadzie  pisali też test wiedzy składający się z 30 problemowych  pytań dotyczących najnowszych osiągnięć biologii. W etapie centralnym olimpiady brał udział również uczeń klasy II Ignacy Tarski, który uzyskał bardzo dobry wynik.

Uczniów przygotowywała pani Barbara Zielińska.

Gratulujemy!