6 kwietnia 2018 – Wykład z języka rosyjskiego

28 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się wykład Pani Moniki Sadowskiej – doktorantki Instytutu Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.        Pani Monika w ciekawy i przystępny sposób zaprezentowała uczniom wykład  pt. „Rosyjskie święta religijne i państwowe”. W prelekcji wzięli udział uczniowie uczący się języka rosyjskiego w gimnazjum  i liceum z klas: IIb gim., III a gim., I a, Ic, Ig, Ie,  Ii.