3 czerwca 2020 – Filip Wróbel finalistą Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Filip Wróbel z klasy I Gp uzyskał tytuł laureata etapu okręgowego i tytuł finalisty etapu centralnego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Licealista zajął  III miejsce w etapie okręgowym za pracę badawczą pt. „Analiza i ocena problemu wysokiego poziomu niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Biłgoraja i okolic oraz praktyczny plan zmierzający do jego rozwiązania”.

Do etapu okręgowego zakwalifikowano 74 uczniów z 36 szkół średnich województwa lubelskiego. Ich zadaniem było przygotowanie  samodzielnej  pracy badawczej na temat: „Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twego zamieszkania, wymaga pilnych działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian”. Spośród 74 uczniów tylko 25 podjęło się przygotowania pracy badawczej.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Bogusława Sawickiego – Przewodniczącego Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych po analizie indywidualnej nadesłanych prac wybrała siedmiu laureatów etapu okręgowego XXXV OWE, którzy uzyskali jednocześnie tytuły finalistów etapu centralnego olimpiady.

Filipa do olimpiady przygotowała pani Barbara Zielińska.

Gratulujemy!