4 kwietnia 2018 – Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły  po raz pierwszy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego, organizowanym przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematyka tegorocznej edycji konkursu dotyczyła przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym.

W konkursie  wzięło udział ok. 1000 uczniów  z całej Polski. Uniwersytecka Komisja Konkursowa po  sprawdzeniu prac zakwalifikowała tych, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia.

Zaproszenie do udziału w etapie ogólnopolskim otrzymali również uczniowie I LO im. ONZ w Biłgoraju: Eliza Stopyra kl. IIh, Alicja Bogdanowicz kl. IIi, Klaudia Kiesz kl. IIi, Natalia Rataj kl. Ig, Alicja Pacyk kl. IIi.

Etap ogólnopolski Konkursu odbędzie się w  kwietniu w Warszawie.

Uczniów do konkursu przygotowała p. Małgorzata Polańska