30 października 2015 – Bułgarzy w LO im. ONZ w Biłgoraju

IMG_7549

25 października 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ odbyła się uroczystość powitania młodzieży z dwujęzycznego Gimnazjum Geo Milev w Burgas (Bułgaria).   

29-osobowej grupie towarzyszyli: Dyrektor Milena Andonova, Nadia Apostolova – koordynator projektu i nauczyciel języka niemieckiego, Marineta Ivanova i Vanja Kotorova – nauczycielki języka angielskiego.

Gości z Bułgarii powitał Dyrektor Marian Klecha i Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Pan Jan Koman. Atrakcją uroczystości była inscenizacja bajki Sergiusza Michałkowa w  języku rosyjskim przygotowana przez uczniów Powiatowego Gimnazjum pod kierunkiem aktorki scen polskich Pani Alicji Jachiewicz Szmidt.

Pobyt młodzieży z Burgas w Biłgoraju to kontynuacja współpracy nawiązanej w ubiegłym roku szkolnym. Pierwsze spotkanie miało miejsce w czerwcu. Nasi uczniowie zapoznali się wówczas z bazą dydaktyczną i metodyką nauczania w Bułgarii, zwiedzali miasto, brali udział w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej, Festiwalu Kultury i odpoczywali nad brzegiem Morza Czarnego.

Pierwszy dzień pobytu w Biłgoraju uczniowie spędzili w rodzinach, a opiekunki zwiedziły Zagrodę w Guciowie i Górecko Kościelne, zachwycając się pięknem roztoczańskiej przyrody.

Program wymiany przewiduje udział bułgarskiej młodzieży w zajęciach lekcyjnych oraz zapoznanie z historią, zabytkami, tradycją i kulturą Biłgoraja podczas wycieczki po mieście przygotowanej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju. Odbędą się również wycieczki do Lublina, Zwierzyńca i Zamościa, a 29 października uczniowie wezmą udział w grze miejskiej, podczas której będą zdobywać informacje o Biłgoraju, rozwiązując przygotowane dla nich zadania.

Zarówno uczniowie, jak i opiekunowie zwrócili uwagę na polską gościnność, otwartość i poczucie humoru. Wymiana młodzieży to dla uczniów niepowtarzalna okazja porozumiewania się w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim, jak również do zawierania przyjaźni i poznawania nowych kultur.

Koordynatorem wymiany z Bułgarią jest Maria Kanty nauczycielka języka niemieckiego.