3 listopada 2015 – Dzień Papieski

DSC_0897

,,Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Pod takim hasłem 11 października obchodziliśmy jubileuszowy – XV Dzień Papieski. W tym dniu, tradycyjnie w całej Polsce i poza jej granicami, organizowane byłykoncerty, akademie oraz zbiórki na program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W naszej szkole uroczystość odbyła się 16 października przypominając dzień kiedy z balkonu Bazyliki św. Piotra w 1978 roku padły pamiętne słowa: ”Habemuspapam!”.Młodzież Liceum oraz Gimnazjum Powiatowego pod kierunkiem katechetki przygotowała montaż słowno-muzyczny dedykowany Wielkiemu Polakowi świętemu Janowi Pawłowi II.

Hasło Dnia Papieskiego jest w tym roku szczególne, w nauczaniu Jana Pawła II rodzina była bardzo mocno obecna, nauczał: Naturalnym i najskuteczniejszym środowiskiem wychowania społecznego dzieci i młodzieży jest rodzina. Ojciec św. w adhortacji Familiaris Consortio wielokrotnie podkreślał niezwykłą i niezastąpioną rolę wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej dla społeczeństwa i Kościoła, gdyż małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości (FC, nr1). Jednocześnie Papież usilnie podkreśla potrzebę współpracy rodziny z innymi środowiskami wychowującymi (FC, nr 40)- przypomnieli o tym młodzi artyści.

Grażyna Skakuj