30 marca 2020 – Piotrek finalistą Olimpiady Fizycznej

Uczeń klasy I Hg Piotr Łaba otrzymał tytuł finalisty 69. Olimpiady Fizycznej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zawody III stopnia 69. Olimpiady Fizycznej zostały odwołane i Komitet Główny podjął decyzję, że wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zawodów III stopnia otrzymują tytuły finalistów Olimpiady Fizycznej.

Po etapie szkolnym do zawodów II stopnia w Okręgu Lubelskim zakwalifikowano 34 uczniów. Pierwsza, teoretyczna część zawodów przeprowadzona została 12.01.2020 r. w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na podstawie uzyskanej liczby punktów wyłoniono 8 najlepszych uczniów do części doświadczalnej, która odbyła się 16.02.2020 r. Po podsumowaniu wyników z obu części etapu okręgowego do finału 69. Olimpiady Fizycznej zakwalifikowano 4 uczniów z województwa lubelskiego.

Opiekunem ucznia jest pan Krzysztof Wesołowski.

Gratulujemy!