2 kwietnia 2020 – Matematyczny sukces Piotra

Piotr Łaba z klasy I H został finalistą LXXI Olimpiady Matematycznej. Zakwalifikował się do grona 132 najlepszych uczniów w Polsce, w tym 6 z okręgu lubelskiego, którzy w zawodach II stopnia uzyskali najwyższą liczbę punktów. Warto podkreślić, że Piotrek zdobył 29 punktów na 36 możliwych, a do finału kwalifikowano od 16 punktów.

Niestety, młodzi matematycy nie wezmą udziału w zawodach III stopnia. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 roku, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym roku szkolnym nie wyłania się laureatów olimpiad przedmiotowych.

O udziale młodzieży w zawodach międzynarodowych i obozach naukowych zdecyduje w późniejszym terminie Komitet Główny Olimpiady Matematycznej.

Opiekunem ucznia jest pani Dorota Kutryn.

Gratulujemy!