30 marca 2020 – PRÓBNA MATURA

W dniach 2 – 8 kwietnia dla uczniów klas III odbędzie się próbny egzamin maturalny. Materiały do przeprowadzenia egzaminu udostępnią Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach: