29 maja 2020 – Książka – cegiełka na pomoc zwierzętom

Działająca w naszej szkole Grupa „ONZ pomaga zwierzętom” od maja 2019 roku uczestniczyła w kolejnym projekcie mającym na celu pomoc czworonożnym przyjaciołom, tym razem pod hasłem „Rysujemy dla zwierząt”.

Założeniem projektu było zilustrowanie opowiadań o czworonogach, wydanie zbioru w formie książkowej oraz przeznaczenie dochodu ze sprzedaży publikacji na finansową pomoc schroniskom, a w szczególności Fundacji Przystań Ocalenie, która zajmuje się m. in. niepełnosprawnymi zwierzętami.

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była pani Halina Kowalska-Pyłka, emerytowany profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która napisała dziewięć opowiadań o zwierzętach i świecie przyrody pt. „Opowiadania dla najmłodszych… i nie tylko”, natomiast ilustracje wykonały uczennice klasy graficznej naszego liceum: Aleksandra Buczek, Natalia Buczyńska, Adrianna Jurczak, Aleksandra Farion i Dominika Pietruczyk pracujące pod kierunkiem pani Anny Dobraczyńskiej.

Do wydania publikacji przyczyniły się także inne osoby. Pani Sylwia Buszkowska-Znak pomogła w nawiązaniu współpracy między autorką książki a młodzieżą, natomiast panie: Elżbieta Ciryt i Barbara Chołyst pracowały nad korektą opowiadań przygotowanych do druku.

Na temat wydanej publikacji i możliwości wsparcia akcji pomocy zwierzętom zostało utworzone wydarzenie na portalu społecznościowym, gdzie znajdują się najważniejsze informacje:

https://www.facebook.com/events/1117652165284261/