26 maja 2020 – Rekrutacja

Drodzy Ósmoklasiści!

Obecna sytuacja zmusiła nas do odwołania Dni Otwartych I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju i uniemożliwiła zaproszenie Was do odwiedzenia naszej szkoły. Wobec powyższego zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną, zasadami rekrutacji i filmami promocyjnymi.