29 listopada 2016 – Wycieczka edukacyjna klasy II B

23 listopada 2016 roku o 4.30 klasa II b, o profilu matematyczno-fizycznym wyjechała na wycieczkę edukacyjną do Świerku i Warszawy.

 Pierwszym etapem klasowego wyjazdu był pobyt w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, gdzie znajduje się jedyny działający w Polsce reaktor jądrowy. Jest to reaktor badawczy „Maria” o mocy cieplnej 30MW. Zajęcia rozpoczęły się wykładem na temat promieniowania, następnie zostały zaprezentowane teoretyczne podstawy pracy i konstrukcji elektrowni jądrowych. Z budynków dydaktycznych młodzież udała się do Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych. Tam pracownik naukowy omówił metody monitorowania środowiska w celu wykrycia skażeń radioaktywnych, przedstawił również sposoby ochrony przed napromieniowaniem. Pobyt w instytucie naukowym zwieńczyło wejście do hali reaktora i zobaczenie z bliska pracującego reaktora „Maria”. Po obiedzie uczniowie udali się do Centrum Nauki Kopernik, gdzie mogli poszerzać swoją wiedzę poprzez zabawę i doświadczenia. Ostatnim punktem wycieczki były dwie projekcje w planetarium pt.:  „Na skrzydłach marzeń” oraz „Niewidzialny Wszechświat” . Po długim, lecz udanym dniu klasa udała się w podróż powrotną do domu.

Wycieczka miała cel edukacyjny, jednak nie zabrakło również miejsca na dobrą zabawę.