20 kwietnia 2024 – Dzień SGH w naszej szkole

19 kwietnia 2024 roku w naszej szkole w ramach współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie po raz trzeci zorganizowany został „Dzień SGH”, w którego przygotowanie zaangażowane były przede wszystkim klasy akademickie: I C, II C i III C wraz ze swoimi wychowawcami: panią Izabelą Skakuj, panią Małgorzatą Zielińską i panią Izabelą Żukowską.  Z tej okazji w auli naszej szkoły młodzież wysłuchała wykładu pana dra Marcina Molędy z Katedry Geografii Ekonomicznej SGH na temat „Nowych trendów w rekrutacji i selekcji pracowników.” Z kolei w czytelni licealiści wzięli udział w warsztatach, podczas których zostali zapoznani z informacjami z zakresu Olimpiady Przedsiębiorczości SGH oraz zasadami rekrutacji do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Blok poświęcony rozmowie o pracę poprowadził pan Andrzej Szatowski, nauczyciel przedsiębiorczości z naszej szkoły. Uczniowie klas akademickich włączyli się także w tym szczególnym dniu w organizację charytatywnego kiermaszu ciast, z którego środki zostaną przeznaczone na Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Ponadto na korytarzach szkoły licealiści mogli zapoznać się z informacjami na temat działań podejmowanych przez I LO im. ONZ i SGH w Warszawie. Warto podkreślić, że współpraca z uczelnią trwa od 2016 roku i umożliwia naszym uczniom poszerzanie zainteresowań przedsiębiorczością oraz kontakt ze środowiskiem akademickim. Uroczyste podpisanie umowy o rozpoczęciu współpracy miało miejsce 13 kwietnia 2016 roku. Wtedyzostała zapoczątkowana realizacja programu „Klasa akademicka SGH”, którego celem jest przede wszystkimrozwinięcie współpracy uczelni z wyróżniającymi się liceami w Polsce. W ramach programu są organizowane wykłady, webinaria, spotkania online oraz warsztaty prowadzone przez nauczycieli akademickich. Współpraca umożliwia także korzystanie z Biblioteki SGH czy współdziałanie ze studenckimi kołami naukowymi.

Wszyscy uczestnicy „Dnia SGH” byli bardzo zadowoleni i wyrazili chęć udziału w podobnych inicjatywach.