6 maja 2016 – UMOWA PATRONACKA

W dniu 12 kwietnia 2016 roku pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju a Szkołą Główną Handlową została zawarta umowa o współpracy mającej na celu propagowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz umożliwienie licealistom kontaktu ze środowiskiem akademickim. W ramach współpracy realizowany jest program „Klasa akademicka SGH”.  Uczelnia obejmuje wsparciem klasę II e oraz klasę I c tworzoną od września 2016 roku.

Koordynatorem współpracy ze strony SGH jest dr Katarzyna Adamiak, a ze strony Liceum wicedyrektor szkoły Jolanta Rycyk.

Celem programu „Klasa akademicka SGH” jest rozwinięcie współpracy Uczelni z wyróżniającymi się liceami w Polsce. Przedsięwzięcie stwarza licealistom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. W ramach programu będą organizowane dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia będą prowadzone na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Program stwarza możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

13 kwietnia 2016r.  odbyło się uroczyste podpisanie umów o rozpoczęciu współpracy pomiędzy uczelnią wyższą a szkołami ponadgimnazjalnymi podczas święta obchodów  110-leciaSGH.