28 kwietnia 2015 – II Powiatowy Konkurs Historyczny

IMG_4794Podsumowanie II Powiatowego Konkursu Historycznego
w LO im. ONZ w Biłgoraju

28 kwietnia 2015 roku w LO im. ONZ w Biłgoraju odbyło się uroczyste podsumowanie II Powiatowego Konkursu Historycznego „Dziadkowie i ich sąsiedzi – bohaterowie znani i nieznani drugiej wojny światowej na Lubelszczyźnie” zorganizowanego pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się od zwiedzenia wystawy pt.: Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna „pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”, udostępnionej szkole przez Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Następnie jury poinformowało zebranych o wynikach konkursu i przedstawiło listę nagrodzonych.

  • I miejsce przyznano uczniowi Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie Piotrowi Szteinmillerowi za pracę Losy „Straceńca” żołnierza Armii Krajowej Józefa Szunerta ps. „Straceniec”. Prezentacja urzekła jury wyjątkową treścią skomponowaną w oparciu o pamiętnik bohatera, doskonale dobraną muzyką i szatą graficzną.

Opiekun – Jolanta Grelak

  • II miejsce zajęła Angelika Rak uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu za pracę pt. Przeżycia Kaniowczyka z Puław. W prezentacji uczennica przedstawiła nie tylko bogatą treść, ale poparła ją wieloma dokumentami związanymi z drogą życiową głównego bohatera – Wawrzyńca Płoszaja.

Opiekun – Joanna Nieścior

  • II miejsce ex aequo przyznano uczennicy Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju Joannie Maciocha za pracę pt. Ocalić od zapomnienia…, w której przedstawiono tragiczne doświadczenia wojenne bohatera Eugeniusza Biszczanika zaprezentowane na szerokim tle historycznym.

Opiekun – Renata Krzesińska

  • III miejsce zajęła Kinga Rarata, uczennica Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni. Tematem prezentacji były wojenne losy Michała Terembuły, dziadka autorki prezentacji, oparte na jego osobistych wspomnieniach. Atutem pracy były zamieszczone, jako uzupełnienie, dokumenty potwierdzające wiarygodność wydarzeń.

Opiekun – Małgorzata Szczęśniak

Wyróżnienia otrzymali:

  • Michał Malinowski – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie za pracę Byłem jednym z nich…wspomnienia Hermanna Finka.

Opiekunowie – Jolanta Grelak i Bożena Skubis

  • Natalia Węgrzyn – uczennica Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni. Tytuł pracy – Pacyfikacja Dereźni – wspomnienia mojego Dziadka.

Opiekun – Małgorzata Szczęśniak

  • Bartłomiej Jabłoński – uczeń Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju za prezentację pt. Cześć i chwała bohaterom walczącym na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej.

Opiekun – Renata Krzesińska

  • Natalia Kula – uczennica Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju za pracę pt. Po tylu latach my wciąż pamiętamy.

Opiekun – Arkadiusz Jastrzębski

Nagrodzonym uczniom i ich opiekunom wręczono dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i LO im. ONZ w Biłgoraju.

Uczestnikom konkursu i opiekunom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy konkursu: Dorota Kleban i Arkadiusz Jastrzębski – nauczyciele historii w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju.

 DK