28 lutego 2017 – Warsztaty filmowe

28 lutego w auli szkoły odbyły się warsztaty literacko-językowe przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas trzecich liceum oraz członkowie Szkolnego Klubu Filmowego. Spotkanie składało się z dwóch części: projekcji filmu „Potop” Jerzego Hoffmana oraz części ćwiczeniowej, która dotyczyła omówienia najważniejszych motywów pojawiających się w tematach i zagadnieniach na egzaminach pisemnych i ustnych z języka polskiego. Zaliczono do nich m.in.: motyw przemiany bohatera, patriotyzmu, postaci historycznych, władcy. Poruszono zagadnienia językowe dotyczące stylizacji na język XVII w. Interpretowano także fragmenty filmów i kadry filmowe. Spotkanie zakończyło się quizem, w którym uczniowie mieli okazję wykazać się zdobytą wiedzą dotyczącą powieści i obejrzanego filmu historycznego. Organizatorem spotkania byli nauczyciele języka polskiego oraz opiekunowie Szkolnego Klubu Filmowego.