26 listopada 2014 – Zostań Mikołajem

W dniach 2 grudnia (dla gimnazjum) oraz 3 grudnia (dla liceum) w naszej szkole odbędzie się akcja “Zostań Mikołajem”.

Będzie ona polegała na zbiórce słodyczy, artykułów plastycznych i zabawek dla dzieci z Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego w Biłgoraju.
Zespół Szkolno–Rewalidacyjny jest placówką oświatową dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dzieci i młodzieży z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również dzieci z autyzmem.
Organizatorzy proszą wszystkich o wsparcie akcji, gdyż dzięki naszej pomocy uśmiech zagości na twarzach ich uczniów. Wystarczy jeden mały gest, który sprawi ogromną radość.
Sara Emerla, kl. I J