12 października 2017 – Uzdolniona humanistycznie

Uzdolniona humanistycznie, Aleksandra Bełz, uczennica kl. II F (profil prawniczy) została stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, którego celem jest pomoc w rozwoju zainteresowań dzieciom wybitnie utalentowanym. Nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, seminaria, warsztaty, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo stypendystom w realizacji własnych projektów. Program choć obejmuje wiele rozmaitych działań, służy głównie jednemu celowi – stworzeniu młodym ludziom warunków, w których będą mogli rozwinąć swój talent na miarę ponadprzeciętnych możliwości.

Co roku nowych stypendystów jest około 500, o najróżniejszych uzdolnieniach – od młodych naukowców (fizyka, biologia, matematyka, historia i astronomia) przez muzyków i plastyków, aż po tancerzy baletowych.

Ola, która w klasie I  była stypendystką Fundacji im. prof. Geremka  znalazła się w tym gronie z powodu swoich uzdolnień oraz sukcesów w konkursach  i olimpiadach historycznych. Nominacja Funduszu zostanie jej wręczona 29 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

Gratulujemy!