25 stycznia 2019 – Rekrutacja do I LO im. ONZ

Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Biłgoraju

 

W roku szkolnym 2019/2020 utworzymy
16 oddziałów klas pierwszych:

 

  • 8 klas dla absolwentów szkół podstawowych

  • 8 klas dla absolwentów gimnazjów

 

Baza lokalowa umożliwia naukę w systemie jednozmianowym
od godziny 8:00.