18 września 2019 – 80 rocznica agresji ZSRR na Polskę

17 września 2019 roku w auli szkoły ciekawą lekcję historii na temat 80 rocznicy agresji ZSRR na Polskę przygotował dla młodzieży dr Arkadiusz Jastrzębski. Nauczyciel historii w wykładzie połączonym z prezentacją multimedialną wyjaśnił licealistom zagadnienia związane z tłem historycznym wydarzeń z 1939 roku poprzedzających agresję sowiecką. Wyjaśnił również motywy działania Stalina zmierzające do ekspansji komunizmu w Europie i sowietyzacji ludności na zajętych obszarach. Dr Jastrzębski przybliżył młodzieży sposoby wynaradawiania ludności polskiej znajdującej się na ziemiach okupowanych przez  ZSRR. W oparciu o materiały źródłowe zaprezentował miejsca kaźni polskich oficerów w  Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.

Wykład był bardzo interesujący i pomógł młodzieży zrozumieć trudne zagadnienia dotyczące sytuacji Polski, która w 1939 roku została podzielona między dwa wrogie mocarstwa – Niemcy i ZSRR.