6 kwietnia 2019 – Monika Gąbka najlepsza w województwie z języka rosyjskiego

3 kwietnia 2019 r. w Chełmie odbył się VI Wojewódzki Konkurs Gramatyczny Języka Rosyjskiego „Sprawdź siebie”.

Organizatorem konkursu była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Patronat honorowy nad konkursem objęło Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zostali podzieleni na 2 kategorie.

Kategoria I obejmowała tzw. nosicieli języka, dla których język rosyjski jest pierwszym językiem komunikacji, natomiast do kategorii II byli przydzieleni uczniowie, dla których język rosyjski jest językiem obcym i jego naukę rozpoczęli w polskiej szkole.

Sukces w konkursie odniosła uczennica klasy III c Monika Gąbka, która najlepiej napisała test gramatyczny przygotowany przez pracowników Katedry Slawistyki PWSZ w Chełmie. Uczennica zajęła I miejsce w II kategorii.

Szkołę oprócz Moniki reprezentowali także:

  1. Katarzyna Małyszek z klasy III c
  2. Adrianna Różańska kl. II c
  3. Natalia Zań kl. II b
  4. Jakub Działo I h
  5. Martyna Hys I h

Serdecznie dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie szkoły!

Monice gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!