24 lutego 2020 – XI Dzień Historyka na UMCS w Lublinie

21 lutego 2020 r. uczniowie klasy I Fg wraz z wychowawcą – panią Teresą Czaporowską  wzięli udział w XI Dniu Historyka zorganizowanym przez Instytut Historii UMSC w Lublinie. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Sławianie, my lubim sielanki – czas wolny Polaków”.

Na uniwersytecie licealiści uczestniczyli w warsztatach historycznych pt. „Karykatura okresu stalinowskiego jako narzędzie propagandy”, podczas których mogli w praktyce doskonalić umiejętności nabyte na lekcjach historii i języka polskiego. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali także kilku krótkich wykładów dotyczących różnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców  Lubelszczyzny. Młodzieży szczególnie podobało się wystąpienie dr hab. Małgorzaty  Kołacz-Chmiel pt. „Czy chłopki w Polsce miały czas wolny w czasach przedrozbiorowych?” oraz   wykład dr. hab. Andrzeja Przegalińskiego pt. „Dzień powszedni i odświętny lubelskiego dworu ziemiańskiego po powstaniu styczniowym”.