24 listopada 2015 – „O tym nie można zapomnieć”

b_miejska_623.11.2015 roku w filii Biblioteki Pedagogicznej w Biłgoraju młodzież z klasy II H uczestniczyła w wyjątkowej konferencji pt. „O tym nie można zapomnieć”, poświęconej pamięci więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, w 70 rocznicę wyzwolenia obozu. Program spotkania był bardzo bogaty, składał się z części historycznej i literackiej. Uczniowie wysłuchali wykładu pani Barbary Oratowskiej, dyrektora Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie, wzbogaconego prezentacją multimedialną, na temat funkcjonowania więzienia na Zamku w Lublinie i transportów lubelskich więźniarek do obozu dla kobiet w Ravensbrück. Na podstawie informacji przekazanych przez panią Oratowską młodzież poznała portrety kilkunastu kobiet – bohaterek, które za cenę własnego życia walczyły o zachowanie ludzkiej godności współwięźniarek. Prelegentka zachęcała młodzież do udziału w ogólnopolskim projekcie „O tym nie można zapomnieć” realizowanym we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, mającym na celu spotkania z kobietami, które ocalały z piekła obozów oraz łagrów i mogą jeszcze podzielić się z młodzieżą swoimi wspomnieniami. Dopełnieniem części historycznej była projekcja filmu dokumentalnego na temat obozu Ravensbrück. Bardzo duże wrażenie na słuchaczach zrobiły relacje kobiet opowiadających o eksperymentach pseudomedycznych i bestialstwie oprawców.

Literackim uzupełnieniem wiadomości historycznych była część artystyczna w wykonaniu młodzieży pod kierunkiem pani Alicji Jachiewicz Szmidt, zawierająca bardzo wzruszające utwory poetyckie Grażyny Chrostowskiej (rozstrzelanej w Ravensbrück) i prozatorskie Wandy Półtawskiej (żyjącej więźniarki), które słowem poetyckim próbowały wyrazić przeżywane w obozie dramaty i przekazać emocje. Bardzo dużo na temat poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów, zawarł w swojej prelekcji pan Piotr Kupczak, a lirycznym podsumowaniem spotkania była piosenka pt. „Wybaczcie im” w wykonaniu Ewy „Hebe” Lembryk.

Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona Annie Jachninie, ps. „Hanna”, „Hanka”, w okupowanej Warszawie zaangażowanej w działalność konspiracyjną, więźniarce obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Ravensbrück, ocalałej z obozowego piekła.

Dla wszystkich uczestników spotkania była to piękna i bardzo wzruszająca lekcja historii.

b_miejska_4 b_miejska_3 b_miejska_2 b_miejska_1