23 kwietnia 2015 – Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich

14291816840021429613558320

W dniu 16 kwietnia 2015 r. uczniowie działający w Szkolnym Klub Europejskim wzięli udział w piętnastym, jubileuszowym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich. Zjazd odbył się w Centrum Konferencyjnym Lublin Arena i jak co roku został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Patronat nad Zjazdem objął Pan Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty, który na spotkaniu reprezentował także Wojewodę Lubelskiego, Pana Wojciecha Wilka.

W tym roku zjazd odbył się pod hasłem: „Europejski Rok na rzecz Rozwoju”. Celem spotkania było uwrażliwienie młodych ludzi na problemy współczesnego świata oraz przekazanie informacji na czym polega pomoc rozwojowa UE i w jaki sposób jest ona realizowana. W tym celu organizatorzy zaprosili na spotkanie młodych ludzi działających w ogólnopolskich organizacjach niosących pomoc w krajach „globalnego południa”, które realizują ciekawe projekty „pomocowe” w Afryce, Azji, a także w Europie Wschodniej. Swoją działalność zaprezentowały: Stowarzyszenie Działalności Globalnej, Fundacja Partners Polska, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Centrum Wolontariatu.

Jedną z atrakcji spotkania było zwiedzanie nowo wybudowanego stadionu piłkarskiego, który jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.