20 listopada 2015 – Przedstawiciele wyższych uczelni

W czwartek 19.11.2015r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli wyższych uczelni: Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, którzy zaprezentowali młodzieży z klas maturalnych bogatą ofertę studiów i zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/17. Pracownicy naukowi poinformowali o kierunkach i specjalnościach studiów, bazie dydaktycznej, zaletach i perspektywach zatrudnienia po ukończeniu uczelni, zasadach rekrutacji i możliwościach uzyskania różnych stypendiów. Goście bardzo chętni odpowiadali na pytania młodzieży, a zainteresowanym uczniom przekazali informatory.

aula1 aula2 aula3