24 czerwca 2022 – Sukces w Turnieju Trójgamicznym

Drużyna naszych uczniów w składzie: Kacper Dziduch,  Aleksander Pokora z klasy III Ap, Mateusz Demidowski, Michał Dworniczak, Tomasz Dyrka, Katarzyna Siembida, Amelia Skalska, Maciej Szeptuch, Mikołaj Szpyt, Bartłomiej Waliłko, Jan Wołowski z klasy III Bp wzięła udział w finale ogólnopolskiego Turnieju Trójgamicznego T3G i zajęła: 2. miejsce w województwie lubelskim, 6. we wschodniej części Polski i 14. na szczeblu ogólnopolskim.

Zadaniem uczniów tegorocznej edycji konkursu było stworzenie gry komputerowej zawierającej aspekt naukowy. W zawodach finałowych, które odbyły się 15 czerwca 2022 roku w Warszawie, uczestniczyło 27 drużyn, m. in. z Gdańska, Bydgoszczy, Białegostoku, Poznania, Warszawy, Wrocławia, Lublina, Rzeszowa i Katowic. Podczas konkursu młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych dotyczących tworzenia gier komputerowych z wykorzystaniem programów Unity oraz Blender.

Konkurs zorganizowała Fundacja TEAM Teatrikon.

Opiekunem uczniów był pan Mariusz Wachowicz.

Gratulujemy!