24 czerwca 2022 – Mediacje rówieśnicze

W maju i czerwcu odbyły się warsztaty dla uczniów naszej szkoły zainteresowanych  Klubem Młodego Mediatora, które prowadziła pani Ilona Dzido. Celem zajęć było pozyskiwanie informacji o mediacjach rówieśniczych i cechach osobowości dobrego mediatora. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, że mediator powinien być osobą, która czuwa nad porządkiem omawianych zagadnień i tworzy warunki, w których strony będą mogły realnie ocenić sytuację. Rolą mediatora jest także umożliwienie stronom konfliktu wypracowanie porozumienia. Mediacja natomiast jest skuteczną metodą rozwiązywania konfliktów szkolnych i zapobiega eskalacji sporu.

Spotkanie podobało się kandydatom na mediatorów szkolnych. Kolejne zajęcia warsztatowe odbędą się we wrześniu. Następna edycja mediacji planowana jest w przyszłym roku szkolnym. Koordynatorem programu Mediacja rówieśnicza sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy” w naszej szkole jest pani Małgorzata Makarowska.