22 grudnia 2021 – #RazemNaŚwięta

Zwyczajem lat ubiegłych nasza szkoła organizuje zbiórkę w ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Razem na Święta” mającej na celu pomoc osobom potrzebującym. Do 22 grudnia 2021 roku dary w postaci suchej lub puszkowanej żywności, artykułów higienicznych, chemii itp. można zostawiać obok choinki przy głównym wejściu do szkoły (w przygotowanych do tego celu pudełkach). Dary zostaną przekazane do Domu Pomocy Społecznej w Zamościu.

Zachęcamy do pomocy i zaangażowania!

RSU i Wolontariat