21 czerwca 2024 – Żegnaj szkoło!

21 czerwca 2024 roku uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Z tej okazji wszyscy uczniowie z Dyrekcją i gronem pedagogicznym zgromadzili się w auli szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: pani Marta Marchewka-Skurzak – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz pani Joanna Łukaszczyk – przedstawicielka rodziców.

Po krótkim podsumowaniu mijającego roku szkolnego Dyrektor Jolanta Rycyk wraz z wychowawcami i zaproszonymi gośćmi wręczyli Listy Gratulacyjne i bony podarunkowe licealistom, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75, laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych i konkursów, uczniom ze 100% frekwencją oraz szczególnie aktywnie działającym na rzecz społeczności szkolnej.

Zarówno dyrekcja, jak i zaproszeni goście serdecznie gratulowali wyróżnionym uczniom oraz życzyli wszystkim zdrowych, słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji. W tym szczególnym dniu swoją wdzięczność dla grona pedagogicznego wyrazili zaproszeni goście oraz przedstawiciele młodzieży.

Na zakończenie uroczystości odbyła się krótka część artystyczna przygotowana przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, a po niej spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.