2 marca 2015 – Razem tworzymy lepszy Internet

IMG_1506  IMG_1553 IMG_1729 IMG_1545 IMG_1747 IMG_1691 IMG_1836

Projekt RAZEM TWORZYMY LEPSZY INTERNET realizowany był przez Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju w ramach Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu 2015. W tym roku dzień ten przypadał 10 lutego. W różnych zakątkach globu organizacje pozarządowe, szkoły, indywidulni internauci pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”, podejmowali ciekawe działania mające służyć bezpiecznemu korzystaniu z Internetu.

W Polsce organizatorzy obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu rozszerzyli (ze względu na przerwy feryjne w szkołach) czas działań, w którym można było podejmować inicjatywy DBI na cały miesiąc luty.

Działania, które podjęto dotyczyły tematów bardzo aktualnych i istotnych dla wszystkich. Zwracano szczególną uwagę na hejtowanie, uzależnienie, przenoszenie całego życia w świat wirtualny.

Patronat honorowy nad projektem objęli: Pan Marian Tokarski – Starosta Powiatu Biłgorajskiego i Pan Janusz Rosłan – Burmistrz Miasta Biłgoraj. Głównym sponsorem inicjatywy była firma Model Opakowania w Biłgoraju.

W ramach projektu w dniach 25-27 lutego 2015 r. odbył się m. in.:

  • happening w szkole rozpoczynający DBI 2015,
  • szkolenia dla uczniów i rodziców (przedstawiciel prokuratury, wykładowcy wyższych uczelni),
  • projekcje filmów dla uczniów klas gimnazjalnych o bezpieczeństwie w Internecie,
  • gra „Podchody” na terenie szkoły z zdaniami związanymi z bezpieczeństwem w Internecie,
  • Powiatowy Konkurs Filmowy „Zaplątani w Sieć”,
  • konkursy szkolne tematycznie związane z bezpieczeństwem w Sieci,
  • happening w Parku SOWA (m. in. przemarsz z transparentami na miejsce happeningu, akcja informacyjna dla mieszkańców miasta, uczniów i opiekunów szkół biłgorajskiech – ulotki, gry i zabawy związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu),
  • akademia podsumowująca projekt – wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów, prezentacja filmów nagranych przez uczniów, część artystyczna.

Projekt „Razem tworzymy lepszy Internet” zrealizowała klasa I A (architektoniczno-informatyczna) pod kierunkiem pani mgr Anny Dobraczyńskiej, pani mgr Anny Zych-Watrak i pani mgr Barbary Bedy.