11 września 2014 – Stypendyści LO im. ONZ w Urzędzie Marszałkowskim

Dziesięcioosobowa grupa młodzieży wraz z Dyrektorem Szkoły z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju wzięła udział w uroczystym podsumowaniu „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015”, które odbyło się 10 września 2014 roku w Lublinie.

Podczas uroczystej gali Marszałek Województwa Lubelskiego wręczył stypendystom dyplomy i nagrody. Otrzymali je następujący uczniowie: Maja Dziduch, Marcin Mydlak, Robert Kowal, Anna Ksiądz, Angelika Oleszczak, Maciej Paluch, Marta Piecko, Paula Przytuła, Filip Rak i Jacek Wilczopolski.

Ze wsparcia stypendialnego korzystają uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, osiągający sukcesy w nauce i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

W bieżącym roku szkolnym o stypendium Marszałka mogą starać się wszyscy uzdolnieni licealiści i gimnazjaliści, którzy spełnią kryteria zawarte we Wniosku o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014-2015. Dokumenty należy składać do 16 września br. Dokładne informacje znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia, na naszej stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

Gratulujemy stypendystom i zachęcamy naszych uczniów do składania wniosków.