2 kwietnia 2019 – Matematyczny sukces Piotra

Piotr Łaba z klasy III A gimnazjum został laureatem XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów, której etap centralny odbył się 23 marca 2019 roku w Warszawie. Uroczyste podsumowanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zaproszonych gości miało  miejsce w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie 24 marca 2019r.

W finale wzięło udział 257 uczniów z 166 szkół, w tym 132 uczniów z 93 szkół podstawowych. Tytuł laureata przyznano 62 uczniom gimnazjum i 62 uczniom szkół podstawowych. Zarówno z zawodach I, II i III stopnia uczniów gimnazjum obowiązywały wyższe progi punktowe, niż uczniów szkół podstawowych. Tytuł laureata I stopnia otrzymało 8 uczniów gimnazjum i 8 uczniów szkół podstawowych, II stopnia –17 uczniów gimnazjum i 18 uczniów szkół podstawowych III stopnia –37 uczniów gimnazjum i 36 uczniów szkół podstawowych. Piotrek jest laureatem II stopnia, należy więc do grona 25 najlepszych młodych matematyków w kraju wśród uczniów gimnazjum. Laureaci Olimpiady Matematycznej Juniorów są zwolnieni z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie ucznia z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem  najwyższego wyniku oraz są przyjmowani do liceum poza rekrutacją.

Piotr pracuje pod kierunkiem nauczycieli matematyki: pani Doroty Kutryn i pana Andrzeja Zawiślaka.

Gratulujemy!